Elinstallationer

I vårt arbetsområde ingår:

  • Alla typer av elinstallationer i villor, såväl vid nyproduktion som vid ROT samt underhåll.
  • Lågspänningsdistribution, mätare och nedströms anslutningar. Byte och ombyggnad av fördelningar och mindre lågspänningsställverk även under drift.
  • 20-25 års fullgaranti på golvvärme och 2 år eller mer på takvärmkabels installationer
  • Installation, drift och underhåll av värmeanläggningar som värmepumpar, fläktrumsanläggningar, UC och annan värmereglering.
  • Datanätverksinstallationer.
  • Fiber (singel och multimode).
  • Ljussättning av butiker, lokaler, fasader med mera.
  • Installationer på lantbruk, i djurstallar och på bensinstationer, företagslokaler. Din Elservice AB står med på Länsförsäkringars lista som ”säker installatör av lantbruk och djurstallar”.