Elöversyn

Alla som äger en fastighet, bostadsrätt, villa eller företagslokal är skyldiga att se till att anläggningen är säker för person och egendom.

Vi på Din El Service kan hjälpa dig med en elöversyn på din anläggning.